Галерия продукти

Зимна градина с покрит плувен басейнВ днешно време зимната градина е строителна конструкция, която се реализира със съвременно оборудване и с използването на разнообразни материали и нови технологии. Зимната градина представлява само по себе си един сложен архитектурно-дизайнерски проект.

Устройството на зимната градина включва в себе си няколко ключови елементи: вертикално остъкляване, светлопрозрачен покрив, а също и отварящи се части: прозорци, врати, входни групи. Всеки елемент на зимната градина се изготвя от специален профил. Особено внимание се отделя на покривите. Лъчевите покриви се реализират или в една плоскост под определен наклон или като сложно геометрично съоръжение. Неотлъчна част от проекта на зимната градина се явява изпълнението на статически разчет, в който се отчитат ветрове, снегови натрупвания, а също така и собствения наклон на конструкцията на зимната градина. На основание на анализа и получените данни се определят конструктивните особености на зимната градина, позволяващи да се обезпечи максималната устойчивост, да се изключат превишения от допустимите деформации.

Нашите Английски партньори имат много голям опит в изграждането на такива конструкции и са най-добрите в Англия в покривните конструкции. Специализираните алуминиеви профили, прилагащи се в изработването на зимните градини, имат високи трайни характеристики, позволяващи да се използват в качеството на основни елементи на конструкцията им. Зимната градина определено се е наложила като модерно решение за желаещите да направят оригинален завършек на своето жилище.