Различните видове конструкции
които предлагаме

Срок за инсталация:

От момента на поръчката до
завършване на инсталацията - максимум 30 дни.
Направи сам - спестете  до 30% от цената,
като сглобите сами или с малко помощ от приятел.

Размери: 9 - 30м2

Цени: 7,000 - 14,000 лв